PRIGOVORI UVJETI BarberShop Melrose sro

PRIGOVORI UVJETI Melrose Marmara sro

Ovaj žalbeni postupak vrijedi od 01.01.2021. i dostupan je u sjedištu prodavatelja ili kao dokument u Melrose Marmara sro

OPĆE ODREDBE

Žalbeni postupak opisuje dosadašnju poslovnu suradnju između kupca i tvrtke Melrose Marmara sro sa sjedištem u Námestie sv. Egídia 15/35 058 01 Poprad, IČO: 53694520 (u daljnjem tekstu samo prodavač) i poslovnica za povrat robe i reklamacije Melrose Marmara sro Námestie sv. Egídia 15/35 058 01 Poprad,

Kupac je dužan prije naručivanja robe upoznati se s postupkom reklamacije i Općim uvjetima poslovanja. Preuzimanjem robe od prodavatelja pristaju na postupak reklamacije u nastavku. U slučaju da se roba ne preuzima osobno, preuzimanje robe znači trenutak njezine predaje prvom prijevozniku.

Kao dokaz jamstva (jamstveni list) Prodavatelj za svaku kupljenu robu izdaje kupoprodajni dokument (račun – u daljnjem tekstu samo jamstveni list) sa svim potrebnim podacima za primjenu jamstva (naziv robe, trajanje jamstva, cijena, količina, šifra proizvoda ....) .

DUŽINA GARANCIJE

Jamstveni rok počinje teći danom preuzimanja robe od strane kupca. Zakonski jamstveni rok je općenito 24 mjeseca. Prodavatelj može produžiti ovaj zakonski rok. Duljina jamstvenog roka uvijek je naznačena na jamstvenom listu (u stupcu jamstva).

Jamstveni rok se sastoji od zakonskog roka (24 mjeseca) i bilo kojeg produženog razdoblja. U zakonskom jamstvenom roku, reklamacije su regulirane Građanskim zakonikom br. 40/1964 Coll. st. 619-627 u vezi s ovim pravilima pritužbe. U slučaju duljeg roka, reklamacije su uređene isključivo ovim pravilima.

Iznimka se može napraviti za robu prodanu s popustom (roba oštećena, rabljena, nekompletna itd.). Ako je kupac potrošač i ako su artikli rabljeni, prodavatelj ne odgovara za greške koje odgovaraju stupnju korištenja ili istrošenosti koje je roba imala prilikom preuzimanja od strane kupca. Prava iz odgovornosti za nedostatke robe prestaju ako nisu iskorištena u roku od 24 mjeseca od dana prijema robe od strane kupca. Prodavatelj može, u dogovoru s kupcem, skratiti taj rok na najmanje 12 mjeseci. Taj rok prodavatelj će navesti u dokazu o prodaji robe. Za robu prodanu po nižoj cijeni zbog greške ili nepotpunosti, jamstvo ne pokriva greške za koje je ugovorena niža cijena.

Za odabrane proizvode jamstvo proizvođača ograničeno je na kupce koji nisu potrošači. Ni na koji način se ne utječu na zakonska prava krajnjeg kupca (potrošača), na njih se jamstvo odnosi u skladu sa zakonom.

UVJETI JAMSTVA

Kupac je dužan zajedno s prijevoznikom odmah po predaji provjeriti stanje pošiljke (broj paketa, cjelovitost trake s logom tvrtke, oštećenje kutije) prema priloženom teretnom listu. Kupac ima pravo odbiti primiti pošiljku, što nije u skladu s kupoprodajnim ugovorom činjenicom da je pošiljka na pr. nepotpuni ili oštećeni. Ako Kupac prihvati tako oštećenu pošiljku od prijevoznika, potrebno je opisati štetu u prijevoznikovom prijemnom protokolu.

Nepotpunu ili oštećenu pošiljku potrebno je odmah prijaviti e-poštom na adresu: reklamacie@hk-green.sk, napisati zapisnik o oštećenju kod prijevoznika i bez nepotrebnog odgađanja poslati e-mailom ili poštom prodavatelju. Dodatni prigovori na nepotpunost ili vanjska oštećenja pošiljke daju prodavatelju mogućnost da dokaže da se ne radi o kršenju kupoprodajnog ugovora.

Jamstvo ne pokriva nedostatke uzrokovane nepravilnim rukovanjem, nedovoljnim ili neodgovarajućim tretmanom, zbog prirodnih promjena u materijalima od kojih je roba izrađena, zbog bilo kakvog oštećenja od strane korisnika ili treće strane, ili druge neispravne intervencije.

PRIGOVORI NAČIN OPREME

Ako je kupac potrošač bez osobne iskaznice:

Ako se radi o kvaru koji se može ukloniti, roba će biti popravljena. Ako popravak nije moguć, a priroda pogreške ne sprječava normalno korištenje, prodavatelj se može dogovoriti s kupcem o razumnom popustu na cijenu robe. U slučaju popusta, ovaj nedostatak se ne može naknadno potraživati. Ako nije moguće riješiti reklamaciju s bilo kojom od gore navedenih opcija, kupcu će biti izdano odobrenje.

U slučaju kvara koji se ne može otkloniti i koji onemogućuje pravilno korištenje artikla kao artikla bez nedostataka, prodavatelj će kupcu ponuditi zamjenu neispravne robe za robu iste ili slične izvedbe ili izdati kreditno pismo .

Ako je kupac subjekt s ID brojem:

Ako se radi o kvaru koji se može ukloniti, roba će biti popravljena. Ako popravak nije moguć, a priroda pogreške ne sprječava normalno korištenje, prodavatelj se može dogovoriti s kupcem o razumnom popustu na cijenu robe. U slučaju popusta, ovaj nedostatak se ne može naknadno potraživati.

U slučaju kvara koji se ne može otkloniti i koji onemogućuje da se stvar bez greške pravilno koristi kao stvar, prodavatelj ima pravo zamijeniti neispravnu robu za robu iste ili slične izvedbe ili izdati odobrenje.

Prodavatelj rješava reklamacije na robu bez nepotrebnog odgađanja, a najkasnije u roku od 30 dana od dana nakon prigovora od strane kupca. Ovaj rok ne obvezuje kupca koji je prilikom kupnje primijenio matični broj pa je njegov odnos s prodavateljem reguliran Trgovačkim zakonom.

Nakon rješavanja opravdane reklamacije, jamstveni rok se produljuje za vrijeme trajanja reklamacije. U slučaju neopravdane reklamacije, jamstveni rok se ne produžuje. Ako je reklamacija riješena zamjenom, sljedeći mogući zahtjev smatra se prvim potraživanjem robe. (Trajanje reklamacije računa se od dana nakon primitka do dana rješavanja reklamacije. No, ne dok je kupac ne preuzme. Kupac se o opremi obavještava e-mailom koji je naveo pri kupnji .)

Nakon što je reklamacija riješena, prodavatelj će obavijestiti kupca o prekidu reklamacije telefonom ili e-mailom. Ako je roba poslana od strane transportne službe, ona će nakon obrade automatski biti poslana na adresu kupca. Ukoliko iz tehničkih razloga kupac ne zaprimi e-mail u zakonskom roku od mjesec dana, kupac ima mogućnost automatski se pojaviti u odjelu za reklamacije, gdje će mu biti riješen prigovor izdan nakon podnošenja originalnog prigovora. .

U slučaju ne preuzimanja tražene robe u roku od 60 dana od dana podnošenja pritužbe, prodavatelj ima, prema § 656. Građanskog zakona, pravo naplatiti iznos za skladištenje prilikom otklanjanja reklamacije. Ovaj iznos je 0,50 EUR/dan za robu do 5 kg.

Za tvrtku Melrose Marmara sro

Pripremljeno u skladu s Građanskim zakonikom. Ne. 108/2000 Zb. , Trgovački zakon. i relevantne izmjene Zz