OPĆI UVJETI Melrose Marmara sro

UVODNE ODREDBE

(u daljnjem tekstu "Opći uvjeti") Prodavatelj u smislu ovih Općih uvjeta kupnje je tvrtka Melrose Marmara sro sa sjedištem u Námestie sv. Egídia 15/35 058 01 Poprad, IČO: 53694520, upisana u trgovački registar Okružnog suda Prešov, odjel: Sro, br. 42628 / P (dalje u tekstu "operater") i poslovnica za povrat robe i reklamacije BarberShop Melrose sro, Námestie sv. Egídia 15/35 058 01 Poprad.

KONTAKTI

E-mail: info@barbermarmara.eu

Linija za korisnike: +421 910 303 300 (pon - pet: 9:00 - 18:00)

NARUDŽBE

Robu možete odabrati pregledavanjem kataloga na našoj web stranici marmarabarber.sk kao uz pomoć operatera na liniji +421 910 303 300 (pon - pet: 9:00 - 18:00).

Prilikom online naručivanja navedite sljedeće podatke:

Ako kupujete kao potrošač, odnosno kao fizička osoba koja ne nastupa prilikom sklapanja ugovora na daljinu u okviru svoje djelatnosti, zaposlenja ili zanimanja, navedite naziv i adresu. Istovremeno unesite svoj telefonski broj i e-mail.

Ako kupujete u vezi sa svojom tvrtkom, također navedite naziv svoje tvrtke, identifikacijski broj, PDV broj i mjesto poslovanja ili sjedište

Nakon slanja narudžbe, vaša će narudžba biti obrađena i potvrda o primitku narudžbe odmah će vam biti dostavljena na e-mail. Slanjem narudžbe prodavatelju kupac potvrđuje da je prodavatelj pravodobno i uredno ispunio svoje obveze informiranja iz čl. § 3. st. 1. Zakona br. 102/2014 Zb. O zaštiti potrošača u prodaji robe ili pružanju usluga na temelju ugovora sklopljenog na daljinu, odnosno ugovora sklopljenog izvan prostorija prodavatelja te o izmjeni pojedinih zakona (u daljnjem tekstu: „Zakon o Zaštita potrošača u prodaji robe").

Detalje narudžbe i očekivani datum isporuke robe kupcu dogovorit ćemo s Vama e-mailom. Ako je potrebno, sve daljnje informacije o Vašoj narudžbi bit će poslane na e-mail adresu koju ste naveli.

NABAVKA ROBE

Prodavatelj je dužan ispuniti narudžbu i isporučiti robu kupcu najkasnije u roku od 30 dana. Robu na skladištu obično šaljemo u roku od 2 radna dana. Međutim, za svaki proizvod imamo predviđeni rok isporuke koji nastojimo ispuniti. Robu dostavljamo radnim danom od 9:00 - 18:00 sati, o točnom danu otpreme i isporuke robe ćemo Vas obavijestiti e-mailom.

Ako robu isporučuje ugovorni prijevoznik, kupac daje prodavatelju pravo prodavatelju prodati potreban minimum osobnih podataka za nesmetanu isporuku robe (ime, adresa, telefon).

Po primitku robe, isporučit ćemo vam potvrdu o primitku robe. Dokaz o primitku robe je i pismena narudžba za robu. Porezni dokument s kvantificiranjem kupoprodajne cijene i PDV-a kupac će dobiti e-poštom najkasnije u roku od 14 dana od isporuke robe. Smatra se da je robu preuzeo kupac u trenutku kada kupac ili treća osoba koju on odredi preuzme sve dijelove naručene robe ili ako:

a) roba koju je kupac naručio u jednoj narudžbi isporučuje se zasebno, u trenutku preuzimanja robe koja je posljednja isporučena,

b) isporučuje robu koja se sastoji od više dijelova ili komada, u trenutku preuzimanja posljednjeg dijela ili posljednjeg komada,

(c) isporučuje robu više puta tijekom određenog razdoblja, u trenutku preuzimanja prve isporučene robe.

ODUSTAJANJE OD UGOVORA (POVRAT ROBE)

Prodavatelj ima pravo odustati od ugovora zbog prodaje zaliha, neraspoloživosti robe ili ako je proizvođač, uvoznik ili dobavljač robe ugovoreni ugovorom prekinuo proizvodnju ili izvršio takve značajne promjene koje onemogućuju ispunjavanje obveza prodavatelja iz ugovora. ugovora ili više sile, ili ako ni uz sve razumne napore za to ne bude u mogućnosti isporučiti robu kupcu u roku navedenom u ovim općim uvjetima ili po cijeni navedenoj u internetskoj trgovini. Prodavatelj je dužan odmah obavijestiti kupca o ovoj činjenici i vratiti već uplaćeni polog za robu ugovorenu u roku od 14 dana od obavijesti o odustajanju od ugovora uplatom na račun koji je odredio kupac.

Prodavatelj zadržava pravo otkazati narudžbu ili njezin dio u sljedećim drugim slučajevima:

- u slučaju narudžbe pouzećem, narudžba se ne može potvrditi na obvezujući način (netočno naveden broj telefona, nedostupan, ne odgovara na e-mailove i sl.)

- u slučaju da kupac-poduzetnik nije u prošlosti preuzeo robu ili na drugi način prekršio uvjete poslovanja

Kupac ima pravo odustati od ugovora bez navođenja razloga u roku od 14 dana od dana primitka robe. Kupac ima pravo raspakirati i testirati robu u tom roku na način sličan uobičajenoj kupnji u klasičnoj "kamenoj" trgovini. Međutim, testiranje ne znači početi koristiti robu i potom je vratiti prodavaču. Kupac može ostvariti pravo na odustanak od ugovora s prodavateljem u papirnatom obliku na način koji ne izaziva sumnju da je došlo do odustajanja od ugovora.

Ako kupac odustane od ugovora, svaki pomoćni ugovor vezan uz ugovor od kojeg je kupac odustao također se od početka otkazuje. Odustajanje od ugovora mora se unaprijed obavijestiti prodavatelja putem obrasca, koji se mora ispuniti online na web stranici prodavatelja ili telefonom na broj +421 910 303 300. Odustajanjem od ugovora kupac je dužan isporučiti robu kompletnu , uključujući kompletnu dokumentaciju, neoštećena, u originalnoj neoštećenoj ambalaži i neiskorištena u roku od 14 dana od dana primitka potvrde obrasca za odustanak od strane prodavatelja na adresu koju je naveo prodavatelj.

Preporuča se osiguranje robe. Prodavatelj ne prihvaća pouzećem. Nakon valjanog odustajanja od ugovora, prodavatelj će kupcu vratiti sva plaćanja koja je kupac dokazano izvršio u vezi sa sklapanjem kupoprodajnog ugovora, a posebno kupoprodajnu cijenu, uključujući trošak isporuke robe. Međutim, prodavatelj nije dužan kupcu nadoknaditi dodatne troškove ako je kupac odabrao drugi način dostave osim najjeftinije standardne dostave koju nudi prodavatelj. Dodatni troškovi su razlika između troškova dostave po izboru kupca i troškova najjeftinije standardne dostave koju nudi prodavatelj.

Plaćanja će biti vraćena kupcu u roku od 14 kalendarskih dana od dana kada prodavatelj primi obavijest kupca o odustajanju od kupoprodajnog ugovora. Plaćanje će se izvršiti na isti način na koji je kupac platio prodavatelju, osim ako je kupac u pisanoj izjavi o odustajanju od ugovora naveo drugi način plaćanja, bez naplate dodatnih naknada.

Ukoliko robu kupujete u svezi sa svojom djelatnošću (o čemu se odlučuje navođenjem ID broja na kupoprodajnom dokumentu), pravo na odustanak ne nastaje, jer Trgovački zakon ne dopušta tu mogućnost. U slučaju da kupac odustane od ugovora i isporuči prodavatelju robu koja je korištena i oštećena ili nepotpuna ili je vrijednost robe smanjena zbog rukovanja robom izvan tretmana potrebnog za utvrđivanje svojstava i funkcionalnosti robe. robe, prodavatelj ima kupac ima pravo na naknadu u visini vrijednosti popravka robe i vraćanja robe u izvorno stanje odn. prodavatelj ima pravo zahtijevati od kupca nadoknadu umanjenja vrijednosti robe i kupac je o tome obaviješten.

POVRAT

U slučaju da kupac odustane od ugovora i isporuči prodavatelju robu koja je rabljena, oštećena ili nepotpuna, kupac se obvezuje nadoknaditi prodavatelju vrijednost za koju se vrijednost robe smanjila u stvarnom iznosu, troškove nastale zbog prodavatelja u popravku robe i njenom dovođenju u izvorno stanje obračunato prema cjeniku za postjamstveni servis robe.

Sukladno ovoj točki Općih uvjeta, kupac je dužan prodavatelju platiti naknadu najviše u visini razlike između kupoprodajne cijene robe i vrijednosti robe u trenutku odustajanja od kupnje. ugovor.

Prodavatelj se obvezuje vratiti kupcu plaćenu cijenu za odgovarajuću robu u roku od 14 kalendarskih dana od dana dostave obavijesti o odustajanju od ugovora prodavatelju. Prodavatelj nije dužan vratiti kupcu cijenu plaćenu za predmetnu robu prije nego što je robu primio od kupca zajedno s priborom, uključujući dokumentaciju i sl. isporučeno ili dok kupac ne dokaže pošiljku robe zajedno s priborom, uključujući dokumentaciju i sl. natrag prodavaču.

Prilikom odustajanja od ugovora, kupac snosi izravne troškove povrata robe prodavatelju ili osobi koju je prodavatelj ovlastio za preuzimanje robe. Prilikom odustajanja od ugovora, kupac snosi izravne troškove povrata robe koja se zbog svoje prirode ne može vratiti poštom. Izravni troškovi povezani s povratom robe ne mogu se unaprijed adekvatno izračunati. Prema dostupnim informacijama očekuje se procjena ovih troškova ovisno o veličini, težini robe, udaljenosti s koje se roba vraća i cijenama po kojima prijevoznik koji je odabrao kupac pruža svoje usluge u iznosu od 2 , - EUR do 150, - EUR.

U slučaju da kupac ne ispuni neku od svojih gore navedenih obveza iz ovih Općih uvjeta, odustajanje nije valjano i učinkovito te prodavatelj nije dužan vratiti sva dokaziva plaćanja prema ovim Općim uvjetima kupcu i ima pravo na naknadu troškova povezanih s slanjem robe natrag kupcu.

Kupac ne može odustati od ugovora čiji je predmet

a) prodaja robe izrađene prema posebnim zahtjevima kupca, robe po narudžbi ili robe namijenjene posebno za jednog kupca,

b) prodaja robe koja je podložna brzom propadanju ili propadanju,

c) prodaja robe koja se zbog svoje prirode može, nakon isporuke, neodvojivo pomiješati s drugom robom,

(d) prodaja robe zatvorene u zaštitnu ambalažu koja se ne može vratiti iz zdravstvenih ili higijenskih razloga i čija je zaštitna ambalaža polomljena nakon isporuke. Kupoprodajna cijena robe uvijek će biti potvrđena u specifikaciji narudžbe putem e-maila. Kupac potvrđuje da je obaviješten da narudžba uključuje obvezu plaćanja cijene.

CIJENE

Sve cijene roba i usluga te sve naknade u online trgovini navedene su s PDV-om. Sve dionice vrijede do isteka zaliha, osim ako za pojedini proizvod nije drugačije navedeno.

Uvjeti jamstva regulirani su postupkom reklamacije.

Prodavatelj ne snosi odgovornost za kašnjenje u isporuci robe uzrokovano kuriskom službom, odnosno navođenjem pogrešne adrese kupca. Kupac je dužan dobro pregledati robu po primitku od prijevoznika/kurira i potvrditi primitak robe svojim potpisom na primitku robe.

Reklamacije za eventualnu neisporuku robe zbog kurirske službe ili oštećenje robe uzrokovano kuriskom službom potrebno je u takvim slučajevima uputiti izravno djelatniku kurirske službe. Oštećenu robu kupac neće prihvatiti od dostavljača, a kupac će oštećenje robe označiti u primitku robe.

Pritužbe na mehanička oštećenja uzrokovana transportom, čiji je prihvaćanje kupac bez nedostataka potvrdio kuriskoj službi, prodavatelj neće priznati opravdanim i kupcu neće biti omogućena izvedba takve reklamacije.

Kupac ima pravo otkazati narudžbu bez navođenja razloga u bilo kojem trenutku prije otpreme robe putem e-maila ili telefona. U slučaju neisporuke robe zbog više sile ili zbog prestanka njezine proizvodnje, prodavatelj će odmah obavijestiti kupca o razlogu neisporuke. Prodavatelj je dužan osigurati mogućnost isporuke zamjenske robe. Kupac ima pravo odbiti mogućnost isporuke zamjenske robe i odustati od narudžbe navedene robe. U slučaju plaćanja kupoprodajne cijene ili njezinog dijela, sredstva će biti vraćena kupcu u roku od 14 kalendarskih dana na navedeni bankovni račun po otkazivanju narudžbe.

BarberShop Melrose sr o obrađuje i pohranjuje osobne podatke u skladu s Uredbom EU 2016/679 o zaštiti podataka (GDPR) i Zakonom o zaštiti osobnih podataka br. 18/2018 Zbirka koja vrijedi od 25.5. 2018. Osobni podaci i njihova zaštita

ALTERNATIVNO RJEŠAVANJE SPOROVA

Poštovani potrošače. Ako smatrate da smo povrijedili vaša prava ili niste zadovoljni načinom na koji smo riješili vašu žalbu, pošaljite nam svoj zahtjev za ispravkom na našu e-mail adresu: reklamacie@marmarabarber.sk.sk.

Ako na ovaj zahtjev odgovorimo negativno, ili na njega ne odgovorimo u roku od 30 dana od slanja na navedenu e-mail adresu, ili nećete biti zadovoljni našim rješenjem, onda temeljem izmijenjenog Zakona br. 102/2014 i Zakona br. 391/2015 o alternativnom rješavanju sporova, imate pravo na alternativno (vansudsko) rješavanje sporova.

Prijedlog možete podnijeti na način naveden u skladu s § 12. Zakona 391/2015 Zb.

Adresa za podnošenje podnesaka u elektroničkom obliku Slovačkoj inspekcijskoj upravi je ars@soi.sk.

Subjekt ADR-a može odbiti prijedlog potrošača, npr.:

ako mjerljiva vrijednost spora ne prelazi 20 eura;

ako je u svim okolnostima jasno da se alternativno rješenje spora može postići samo uz nesrazmjeran napor i tako dalje.

Potrošač također može podnijeti pritužbu putem platforme RZS-a za alternativno rješavanje sporova, koja je dostupna online na ovoj poveznici. Potrošač iz EU-a ovdje može uložiti pritužbu protiv trgovca iz EU-a.

Troškove u vezi s alternativnim rješavanjem spora svaka strana u sporu snosi zasebno bez mogućnosti naknade.

Vaše zadovoljstvo kupnjom utvrđujemo putem upitnika e-mailom u okviru programa Verificiran kupac u koji je uključena naša e-trgovina. Poslat ćemo vam ih svaki put kada kupite kod nas, osim ako je u skladu s § 62. Zakona br. Ne. 351/2011 Zb. o elektroničkim komunikacijama, s izmjenama i dopunama, nećete odbiti slanje elektroničke pošte u marketinške svrhe. Osobne podatke obrađujemo u svrhu slanja upitnika u okviru programa Customer Verified na temelju našeg legitimnog interesa, koji se sastoji u utvrđivanju vašeg zadovoljstva kupnjom kod nas. Za potrebe slanja upitnika, ocjene Vaših povratnih informacija i analize naše tržišne pozicije koristimo posrednika u obradi, koji je operater portala Heureka.sk.U tu svrhu možemo prodavati podatke o kupljenoj robi i Vašu e-mail adresu adresa. Vaši osobni podaci ne daju se trećoj strani za vlastite potrebe prilikom slanja upitnika e-poštom. Možete se usprotiviti slanju upitnika e-poštom ovjerenih kupaca u bilo kojem trenutku odbijanjem dodatnih upitnika koristeći poveznicu u upitniku e-poštom. U slučaju vašeg prigovora, upitnik vam dalje nećemo slati.